• De Nationale Peiling - Wat doe jij voor je weerstand?

78 % van de Belgen wil immuunsysteem boosten tijdens coronapandemie

Uit De Nationale Peiling ‘Wat doe jij voor je weerstand?’, waar ook Gezondheid.be z’n schouders onder stak en waaraan zo’n 5000 Belgen deelnamen, blijkt dat we een gezonde levensstijl belangrijk vinden, maar dat het voor velen toch geen evidentie is.

Zo eet slechts 60% dagelijks groenten en 51% elke dag fruit. De helft van de deelnemers haalt geen 7 uur slaap per nacht en een derde geeft toe nooit te sporten. Wat voedingssupplementen betreft, zijn er duidelijk twee kampen: een derde neemt nooit vitamines of mineralen, 47% neemt ze dagelijks.

De impact van corona

Door de coronacrisis gaat 78% wel bewust op zoek naar manieren om de immuniteit te versterken. We eten meer fruit en groenten en proberen ook meer te sporten, maar bovenal vertrouwen we daarvoor op mineralen en vitaminen (52%). Opvallend is dat maar liefst 98% van zij die hun immuniteit bewust willen versterken, van plan is om ook na de coronacrisis de voedingssupplementen te blijven nemen. Van de 22% die aangaf geen extra aandacht te besteden aan het boosten van het immuunsysteem, vindt 54% dat het niet hoeft en heeft 27% er gewoonweg nog niet over nagedacht. Vooral mannen redeneerden zo, bleek uit de cijfers.

Mannen vs vrouwen

De enquête toont aan dat vooral vrouwen bewust bezig zijn met hun gezondheid en gaan informeren naar vitamines en mineralen die het immuunsysteem kunnen versterken. Vitamine D, calcium en probiotica zijn opvallend meer in trek bij vrouwen dan bij mannen.

Jong vs ouder

Hoe ouder we worden, hoe meer groenten en fruit we eten. Slechts 28% van de groep 25-34 jaar eet dagelijks fruit en slechts 48% dagelijks groenten. Dat wijst erop dat voor deze leeftijdsgroep een chronisch tekort dreigt aan vitaminen en mineralen die we uit groenten en fruit halen. Bij die groep neemt 42% overigens geen extra vitaminen en mineralen in, 33% doet dit wel elke dag. Vanaf 35 jaar is net het omgekeerde een feit: 51% slikt er elke dag, 31% nooit. De groep 35-44 jaar grijpt sneller naar een supplement dan een aanpassing door te voeren aan de levensstijl. Vanaf 55 jaar rekenen we daarvoor op een extra stuk fruit.

Supplementen

Op de vraag die peilde naar welke vitaminen en mineralen als supplement werden ingenomen, kwam vooral vitamine D als antwoord naar voren. En hoe ouder we worden, hoe meer vitamine D we slikken. Ook vitamine C, magnesium en selenium zijn populair. 35-44-jarigen verkiezen multivitamines en probiotica.

Conclusie

Voor een sterk immuunsysteem is vooral een gezonde levensstijl van belang: gezond eten, voldoende slapen, sport en beweging… Daarnaast kunnen voedingssupplementen je immuunsysteem ondersteunen. Wetenschappers onderstrepen dat vooral vitamine C, vitamine D, zink en selenium essentieel zijn, maar aangezien multivitaminen en mineralen geen geneesmiddelen zijn, zijn ze vrij verkrijgbaar. Om zeker te zijn dat het product aan alle kwaliteitsnormen voldoet, kan je best de verpakking checken op een notificatienummer, zoals bijvoorbeeld NUT 123/456, PL 123/456 of AS 123/456. Producten die zo’n nummer dragen, zijn perfect veilig voor dagelijkse inname.

Bronnen

Disclaimer

Auteursrecht en recht van de producent van een databank
Deze site is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Metagenics de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Metagenics. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen
De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Metagenics, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Metagenics.

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Metagenics besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Metagenics kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Metagenics kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Metagenics kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Resultaten 'De Nationale Peiling'
Sluiten Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer